تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - برنامه بازی های فینال و رده بندی و اختتامیه جام23 محسن آباد...

فینال

چهارشنبه  93/5/22

ساعت 14

گالش محله      -       شهید روشنی غریب محله

 

رده بندی

چهارشنبه  93/5/22

ساعت 10

گلورد     -       ابچین

 

مراسم اختتامیه (اهداء جوایز)

ساعت 16

طبقه بندی: جام23 محسن آباد 1393،

تاریخ : سه شنبه 21 مرداد 1393 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات