تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - برنامه بازیهای نیمه نهایی جام23 محسن آباد...
برنامه بازی های مرحله نیمه نهایی 

زمان

تیم ها

ساعت

شنبه

93/5/21

 

گلورد  -  شهید روشنی غریب محله

گالش محله - ابچین

 

14

16

 
طبقه بندی: جام23 محسن آباد 1393،

تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393 | 11:41 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات