تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - نتایج و جدول رده بندی گروه D جام23 محسن آباد...

گروه D

رتبه

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

امتیاز

تفاضل

1

ابچین

3

2

1

-

5

1

7

4+

2

شهید روشنی غریبمحله

3

1

2

-

6

3

5

3+

3

شیرداری

3

1

1

1

2

4

4

2-

4

ازرگ

3

-

-

3

6

1

0

5-شهید روشنی غریبمحله    –  1    شیرداری

ازرگ  0   –  1    ابچین

ازرگ   1  –  4  شهید روشنی غریبمحله

شیرداری  0   –  3    ابچین

شیرداری   1   –   0    ازرگ 

شهید روشنی غریب محله   1   –  1    ابچین
طبقه بندی: جام23 محسن آباد 1393،

تاریخ : یکشنبه 19 مرداد 1393 | 09:14 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات