تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - کسی مانع مدافع عنوان قهرمانی نشد!!!
مدافع عنوان قهرمانی از عنوان خودش به خوبی محافظت کرد*

گالش محله برترین تیم دو سال اخیر جام ولم*

رودبار به ظاهر قدرتمند حتی سوم هم نشد!!!


فینال


                                گالش محله    1 -  1   چناره

                                           پنالتی:     4 -  1    

                                              بهترین بازیکن: احمد اصغری (چناره)


رده بندی


                     شهید فلاح سورک    0 -  0    رودبار

                                           پنالتی:     5 -  4  

                                             بهترین بازیکن: مهرداد فلاح (شهید فلاح سورک)

طبقه بندی: جام نوروز 1392 ولم،

تاریخ : پنجشنبه 8 فروردین 1392 | 07:19 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات