تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - نتایج و رده بندی بازیهای جام فوتبال نوروز 1392 ولم... گروه A

گروه A

رتبه

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

امتیاز

تفاضل

1

پایگاه غریب محله

3

2

1

0

7

2

7

5+

2

ولم

3

1

2

0

2

1

5

1+

3

شیخ محله

3

1

1

1

1

4

4

3-

4

شیرداری

3

0

0

3

1

4

0

3-


                                                                 ولم     1    0     شیرداری

                                                   بهترین بازکین:  وحید عالیشاهی (ولم)

                                   پایگاه غریب محله   4    0      شیخ محله

                                    بهترین بازیکن(اخلاق):  سید نقی صادقی (شیخ محله)

                                                                    ولم      1   1       پایگاه غریب محله

                                                بهترین بازکین:  سید حسن حسینی (ولم)

                                                       شیخ محله    1     0     شیرداری

                                                بهترین بازکین:  اصغر خادمیان (شیرداری)

                                                        شیرداری    1    2     پایگاه غریب محله

                                                بهترین بازکین:  محمد حمزه (پایگاه غریب محله)

                                                      شیخ محله    0  -   0      ولم

                                     بهترین بازکین:  حمزه جباری (شیخ محله)
طبقه بندی: جام نوروز 1392 ولم،

تاریخ : دوشنبه 5 فروردین 1392 | 06:00 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات