تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - برنامه بازیهای مرحله گروهی جام فوتبال نوروز 1392 ولم...
گروه بندی تیم های شرکت کننده

گروه A

گروه B

گروه C

شیرداری

شهید فلاح سورک

شهید احمدی پرکلا

پایگاه غریب محله

سمچول

چناره

ولم

رودبار

گالش محله

شیخ محله

مرحوم کاظمی

محمدآباد


برنامه بازیهای مرحله گروهی جام فوتبال نوروز 1392 ولم


زمان

تیم ها

ساعت

شنبه

92/1/3

گالش محله چناره

مراسم افتتاحیه

ولمشیرداری

رودبارشهید فلاح سورک

پایگاه غریب محلهشیخ محله

مرحوم کاظمی سمچول

شهید احمدی پرکلامحمدآباد

8

9:30

10

11:30

13

14:30

16

یکشنبه

92/1/4

رودبار سمچول

ولمپایگاه غریب محله

شهید احمدی پرکلاچناره

شیخ محلهشیرداری

گالش محله محمدآباد

شهید فلاح سورکمرحوم کاظمی

8

9:30

11

13

14:30

16

دوشنبه

92/1/5

شیرداریپایگاه غریب محله

شهید احمدی پرکلاگالش محله

شهید فلاح سورکسمچول

مرحوم کاظمیرودبار

محمدآبادچناره

شیخ محله - ولم

8

9:30

11

13

14:30

16

سه شنبه

92/1/6

اول گروه A – دوم گروه C

دوم گروه A – دوم گروه B

بازی سوم

بازی چهارم

* بازیهای سوم و چهارم با توجه به شرایط تیم های سوم  صعودکننده از گروه ها با یکی از حالتهای زیر انجام خواهد گرفت:

حالت اول: اگر از گروه A و B تیم های سوم صعود کنند:

اول گروه B – سوم گروه A

اول گروه C – سوم گروه B

حالت دوم: اگر از گروه A و C تیم های سوم صعود کنند:

اول گروه  B – سوم گروه C

اول گروه C – سوم گروه A

حالت سوم: اگر از گروه B و C تیم های سوم صعود کنند:

اول گروه B – سوم گروه C

اول گروه C – سوم گروه B

10

11:30

13:30

15

چهارشنبه

92/1/7

بازی نیمه نهایی پس از مشخص شدن تیم های صعود کننده با حضور سرپرستان 4تیم، قرعه کشی خواهد شد.

10

 

11:30

پنج شنبه

92/1/8

رده بندی

فینال

اختتامیه(اهداء جوایز)

14

15:30

17
طبقه بندی: جام نوروز 1392 ولم،

تاریخ : جمعه 2 فروردین 1392 | 02:16 ب.ظ | نویسنده : حس | نظرات