تبلیغات
دومین دوره جام والیبال یادبود شهدای منطقه هزارجریب بهشهر-رودبار - جام هزار جریب بهشهر بهار91 به میزبانی روستای شیرداری
این سری از مسابقات با شرکت 10 تیم در دو گروه 5تیمه در از مورخ 1391/01/03 شروع و تا 1391/01/08 پایان یافت

اما وقایه کامل این مسابقاتو هر چند دیر شده:

گروهA: شیرداری - محمد آباد - ولم - شیخ محله - سمچول

گروهB: کارکم - چناره - پایگاه غریب محله - گالش محله - چالکده

نتایج مورخ 1391/01/03

کارکم 1 - 1 چناره -------- شیرداری 0 - 0 سمچول--------گالش محله 0 - 0 چالکده-----ولم 0 - 2 شیخ محله

نتایج مورخ 1391/01/04

شیخ محله 0 - 0 سمچول-----پایگاه غریب محله 0 - 1 چناره-------گالش محله 1 - 1 کارکم----ولم 1 - 1 محمد آباد

نتایج مورخ 1391/01/05

گالش محله 1 - 0 چناره------شیخ محله 1 - 1 شیرداری---- چالکده 1 - 0 پایگاه غریب محله----محمد آباد 2 - 0 سمچول

نتایج مورخ 1391/01/06

شیرداری 2 - 0 ولم------ شیخ محله 0 - 1 محمد آباد------کارکم 0 - 0 پایگاه غریب محله----- چالکده 0 - 1 چناره

نتایج مورخ 1391/01/07

پایگاه غریب محله 0 - 2 گالش محله----- چالکده 3 - 0 کارکم------ شیرداری 0 - 0 محمد آباد----ولم 1 - 9 سمجول

مرحله بعد از هر گروه دو تیم اومدن بالا

از گروه A محمد آباد و شیرداری --------- از گروه B گالش محله و چالکده

قرعه کشی صورت گرفت  چالکده با شیرداری و محمد آباد با گالش محله

نتایج نیمه نهایی

شیرداری 1 - 1 چالکده
ضربات پنالتی چالکده 5 - 4 برد.

گالش محله 0 - 0 محمد آباد
ضربات پنالتی گالش محله برد

نتایج نهایی

شیرداری 1 - 3 محمد آباد

در نتیجه شیرداری چهارم و محمد آباد سوم شد.

گالش محله 1 - 1 چالکده

ضربات پنالتی گالش برد

درنتیجه چالکده دوم شد و گالش محله قهرمان این دوره از مسابقات شد.

تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 | 02:03 ب.ظ | نویسنده : میثم رمضانی | نظرات